Texas Rising Star là hệ thống cải thiện và đánh giá chất lượng dành cho các chương trình thời thơ ấu tại Texas.

Tất cả các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ tại nhà và tại trung tâm tại Texas có thể nộp đơn xin tham gia vào TRS nếu họ đáp ứng một số tiêu chí tiếp nhận nhất định.

Tìm hiểu thêm về Texas Rising Star!