Các Thắc Mắc Thường Gặp

Các Thắc Mắc Thường Gặp

Texas Rising Star là gì?

Chương trình Texas Rising Star là một hệ thống đánh giá dịch vụ giữ trẻ dựa trên chất lượng và tự nguyện (QRIS) đối với các cơ sở giữ trẻ tham gia chương trình giữ trẻ được trợ cấp của Ủy Ban Nhân Lực Texas (TWC). Có chứng nhận Texas Rising Star cho các cơ sở giữ trẻ là Trung Tâm Được Cấp Phép Hoạt Động và Cơ Sở Giữ Trẻ Tại Gia Có Đăng Ký Hoạt Động và Có Giấy Phép Hoạt Động, hội đủ các tiêu chí chứng nhận.

Chương trình Texas Rising Star cung cấp ba cấp độ chứng nhận chất lượng (Hai Sao, Ba Sao và Bốn Sao) để khuyến khích các chương trình giữ trẻ và mầm non đạt dần các cấp độ chất lượng cao hơn. Các mức chứng nhận này gắn liền với việc hoàn trả nâng cao thời gian cho trẻ em nhận học bổng.

 

Chương trình có chứng nhận Texas Rising Star là gì?

Chương trình được chứng nhận Ngôi sao đang lên của Texas là chương trình học ở lứa tuổi mầm non có thỏa thuận cung cấp Dịch vụ Chăm sóc Trẻ em của Ủy ban Lực lượng Lao động Texas (TWC) và đáp ứng các yêu cầu vượt quá tiêu chuẩn tối thiểu của Quy định Chăm sóc Trẻ em (CCR), nhận được mức chứng nhận Hai Sao, Ba Sao và Bốn Sao.

 

Chương trình giữ trẻ và mầm non của tôi có đủ điều kiện tham gia Texas Rising Star không?

Các trung tâm có giấy phép hoạt động, các chương trình giữ trẻ tại gia có giấy phép hoạt động, các chương trình giữ trẻ tại gia có đăng ký hoạt động, và các chương trình dành cho trẻ em ở độ tuổi đi học có giấy phép hoạt động đều hội đủ điều kiện được chứng nhận Texas Rising Star nếu đáp ứng một số điều kiện tiêu chuẩn nhất định. Tìm hiểu thêm về điều kiện tiêu chuẩn cho chứng nhận Texas Rising Star.

 

Chương trình giữ trẻ và mầm non của tôi có thể nộp đơn xin chứng nhận TRS như thế nào?

Nếu quý vị muốn nộp đơn xin trở thành chương trình có chứng nhận Texas Rising Star, vui lòng xem thông tin về Chuẩn Bị Sẵn Sàng Nộp Đơn Xin Chứng Nhận Texas Rising Star. Sau đó, bắt đầu quy trình xin chứng nhận bằng cách nộp Mẫu Đơn Bày Tỏ Nguyện Vọng.

 

Các Quy Định Hướng Dẫn về Chứng Nhận Texas Rising Star là gì?

Các Quy Định Hướng Dẫn này được sử dụng để đánh giá và cung cấp trợ giúp chuyên môn cho các chương trình mầm non muốn được chứng nhận cơ sở giữ trẻ Texas Rising Star. Các quy định hướng dẫn có các tiêu chí về năng lực trình độ và kinh nghiệm huấn luyện của giám đốc và nhân viên, các hoạt động giao tiếp tương tác giữa giáo viên-trẻ em, quản lý chương trình, và các môi trường học tập trong nhà/ngoài trời, và khuyến khích gia đình tham gia và giáo dục thông tin cho gia đình. Tìm hiểu thêm về Các Quy Định Hướng Dẫn trong phần Các Quy Định Hướng Dẫn Texas Rising Star.

 

Các Quy Định Hướng Dẫn Texas Rising Star được thiết lập như thế nào?

Trong hơn 40 năm qua, Texas Rising Star đã trải qua nhiều lần sửa đổi và tái lập.  Trong toàn bộ quá trình này, nhiều bên hữu quan đã tham gia quá trình tái thiết lập bản sửa đổi Các Quy Định Hướng Dẫn Texas Rising Star, gần đây nhất là năm 2019. Tìm hiểu thêm về lịch sử Texas Rising Star.

 

Làm thế nào để tìm một chương trình mầm non Texas Rising Star trong khu vực của tôi?

Danh sách tất cả các chương trình có chứng nhận Texas Rising Star được cập nhật thường xuyên trên website này. Quý vị có thể di chuyển qua danh sách các chương trình mầm non có chứng nhận Texas Rising Star được sắp xếp theo bảng chữ cái, theo cấp độ sao và khu vực hội đồng chứng nhận.  Để xác nhận tình trạng có chứng nhận chất lượng của bất kỳ chương trình mầm non nào, vui lòng liên lạc với hội đồng phát triển nhân lực tại địa phương của quý vị để biết thêm thông tin.