Ủy Ban Nhân Lực Texas (TWC) là một cơ quan tiểu bang có trách nhiệm quản lý và cung cấp các dịch vụ phát triển nhân lực cho các chủ thuê nhân công và người tìm việc ở Texas. TWC góp phần củng cố nền kinh tế Texas qua việc phụ trách phần phát triển nhân lực trong chiến lược phát triển kinh tế của Thống Đốc. Một trong các chức năng nhiệm vụ chính của TWC là cung cấp các dịch vụ yểm trợ, trong đó bao gồm cả dịch vụ giữ trẻ, cho các thành phần dân số mục tiêu tham gia huấn luyện nhân lực. TWC điều hành chương trình Texas Rising Star kể từ khi chương trình được khởi lập.

Sứ Mệnh Nhiệm Vụ

Sứ mệnh nhiệm vụ của TWC là khuyến khích và yểm trợ một hệ thống nhân lực tạo nên giá trị và tạo cơ hội cho các chủ thuê nhân công, các gia đình, cá nhân và cộng đồng đạt được và duy trì sự thịnh vượng kinh tế. Sứ mệnh, Tầm nhìn và Triết lý của TWC nói rõ hơn về các mục tiêu và quan điểm cốt lõi của chúng tôi.

Cơ Cấu Tổ Chức

Ủy Ban là tổ chức điều hành của Ủy Ban Nhân Lực Texas, gồm có ba ủy viên được Thống Đốc bổ nhiệm, mỗi người trong đó đại diện cho các chủ thuê lao động, người lao động và công chúng.

Cơ quan được điều hành bởi Ủy Ban và được quản lý bởi Giám Đốc Điều Hành để vận hành một hệ thống phát triển nhân lực toàn diện, đồng thời quản lý chương trình trợ cấp thất nghiệp ở Texas.

TWC nằm trong khuôn khổ Texas Workforce Solutions mang, một mạng lưới địa phương và toàn tiểu bang gồm có cơ quan nói trên, 28 ủy ban phát triển nhân lực, và các nhà thầu là chương trình mầm non của họ cũng như các đối tác cộng đồng. Mạng lưới này cung cấp cho khách hàng quyền truy cập tại địa phương vào các nguồn lực tìm kiếm việc làm, đào tạo nghề nghiệp và hỗ trợ tài chính tạm thời. TWC cung cấp các dịch vụ trợ cấp thất nghiệp thông qua các Trung Tâm Liên Lạc Từ Xa (Tele-Centers) và quản lý thuế thất nghiệp qua nhiều văn phòng thuế vụ tại địa phương.

Phân Ban Dân Quyền của TWC cung cấp các dịch vụ sau: điều tra khiếu nại phân biệt đối xử về việc làm và nhà ở, đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật cho các tổ chức công và tư nhân cũng như đánh giá chính sách cá nhân của các cơ quan nhà nước và các tổ chức giáo dục đại học.

Sử dụng danh sách các Chương Trình và Dịch Vụ để tìm hiểu thêm chi tiết về các chương trình và dịch vụ mà TWC cung cấp. Tìm hiểu thêm về TWC trên website của họ: https://www.twc.texas.gov/

Các Hội Đồng Phát Triển Nhân Lực tại Địa Phương

Ban Phát triển 28 Lực lượng lao động của TWC’s có hơn 180 văn phòng trên khắp tiểu bang. Các văn phòng Giải pháp Lực lượng lao động cung cấp các dịch vụ trực tiếp giúp người lao động tìm và giữ được việc làm tốt, đồng thời giúp người sử dụng lao động thuê được những công nhân lành nghề mà họ cần để phát triển hoạt động kinh doanh của mình.

 Nhấp vào đây để tìm hội đồng tại địa phương quý vị.

Ghé thăm của bạn Các Hội Đồng Phát Triển Nhân Lực tại Địa Phương