Texas Rising Star > Vietnamese > Chào mừng quý vị Phụ Huynh và Gia Đình! > Các Thắc Mắc Thường Gặp của Phụ Huynh

Các Thắc Mắc Thường Gặp của Phụ Huynh

Texas Rising Star là gì?

Chương trình Texas Rising Star là hệ thống đánh giá và cải tiến chất lượng (QRIS) dành cho các chương trình chăm sóc trẻ em tham gia vào chương trình Dịch vụ Chăm sóc Trẻ em của Ủy ban Lực lượng Lao động Texas (TWC). Chứng nhận Texas Rising Star có sẵn cho các trung tâm được cấp phép và các cơ sở giữ trẻ tại nhà được cấp phép và đăng ký đáp ứng các tiêu chí chứng nhận.

Chương trình Texas Rising Star cung cấp ba cấp độ chứng nhận chất lượng (Hai Sao, Ba Sao và Bốn Sao) để khuyến khích các chương trình chăm sóc trẻ em và học sớm để đạt được mức chất lượng ngày càng cao. Các mức chứng nhận này gắn liền với tỷ lệ hoàn trả nâng cao đã tốt nghiệp cho trẻ em nhận học bổng chăm sóc trẻ em.

 

Chương trình có chứng nhận Texas Rising Star là gì?

Chương trình được chứng nhận Ngôi sao đang lên của Texas là một chương trình học sớm có thỏa thuận cung cấp Dịch vụ Chăm sóc Trẻ em của Ủy ban Lực lượng Lao động Texas (TWC) và đáp ứng các yêu cầu vượt quá tiêu chuẩn tối thiểu của Quy định Chăm sóc Trẻ em của Tiểu bang, nhận được mức chứng nhận là Hai, Ba- , hoặc Bốn sao.

 

Cơ quan nào quản lý hoạt động giữ trẻ ở tiểu bang Texas?

Bộ phận Quy định về Chăm sóc Trẻ em (CCR) của Ủy ban Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Texas (HHSC) quy định việc chăm sóc trẻ em ở Texas.

 

Làm thế nào để tìm một chương trình mầm non chất lượng trong khu vực của tôi?

Bản đồ tất cả các chương trình có chứng nhận Texas Rising Star được cập nhật thường xuyên trên website này. Quý vị có thể phóng to/thu nhỏ để xem các vùng cụ thể, và nhấp vào bất kỳ biểu tượng nào để xem thông tin chi tiết về cơ sở giữ trẻ có chứng nhận TRS, được chú giải bằng dấu hoa thị. Quý vị cũng có thể lựa chọn khu vực nhân lực địa phương của tiểu bang mà quý vị muốn xem và cấp độ chứng nhận (Hai Sao, Ba Sao và Bốn Sao) của các chương trình được chứng nhận. Để xác nhận tình trạng có chứng nhận chất lượng của bất kỳ chương trình mầm non nào, vui lòng liên lạc với hội đồng phát triển nhân lực tại địa phương của quý vị để biết thêm thông tin.