Các Nguồn Trợ Giúp dành cho Cơ Sở Cung Cấp Dịch Vụ

Các Cơ Quan Toàn Tiểu Bang

Texas Workforce Commission

Child Care Regulation

Texas Education Agency

Texas Head Start State Collaboration Office

Texas Early Childhood Professional Development System

Texas Early Learning Council

Children’s Learning Institute

Truy cập phần Giới Thiệu Thông Tin TRS trên CLI Engage
ĐỂ TRUY CẬP CÁC KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN CÓ SẴN QUA CLI ENGAGE:

  • Tất cả các khóa học đều có thể truy cập miễn phí, bạn chỉ cần lập tài khoản trên CLI Engage!
  • Sau khi đăng nhập, bạn sẽ nhìn thấy Bảng Điều Khiển CLI Engage. Kéo trượt xuống dưới cho đến khi bạn nhìn thấy thanh công cụ màu tím cho “Online Learning and Professional Development.”
  • Nhấp vào ô “Full Course Catalog,” sau đó tìm ô Texas Rising Star Orientation (Public) hoặc bất kỳ khóa học nào khác mà bạn muốn tham gia.”

 

Texas Department of Family and Protective Services

  • Child Safety Campaigns (bao gồm Room to Breathe, Look Before You Lock, và tờ bích chương Keep Children Safe)

Các Quy Định Hướng Dẫn về Phát Triển

Các Quy Định Hướng Dẫn về Giáo Dục Mầm Non cho Trẻ Sơ Sinh, Trẻ Mới Biết Đi, và Trẻ Ba Tuổi ở Texas (có bản tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, và tiếng Việt)

Các Quy Định Hướng Dẫn cho Cấp Mầm Non ở Texas Các Quy Định Hướng Dẫn cho Cấp Mầm Non ở Texas

Các Tổ Chức Chứng Nhận

National Association for the Education of Young Children (NAEYC)

National Early Childhood Program Accreditation (NECPA)

National Accreditation Commission for Early Child Care and Education Program (NAC)

Association of Christian Schools International (ACSI)

National Association of Family Child Care (NAFCC)

National Afterschool Association (NAA)

Council of Accreditation

Cognia (previously AdvancED)