Liên lạc với Chúng tôi

Quý vị có thắc mắc về chương trình Texas Rising Star? Liên lạc với chúng tôi theo thông tin ở dưới!

Nếu quý vị có thắc mắc về phụ cấp giữ trẻ, vui lòng liên lạc với Ủy Ban Nhân Lực tại địa phương của quý vị

Thắc mắc của quý vị sẽ được tiếp nhận bởi nhân viên của Ủy Ban Phát Triển Nhân Lực Địa Phương phục vụ khu vực nơi cư trú của quý vị.

Nếu quý vị là cơ sở cung cấp dịch vụ giữ trẻ và muốn tìm hiểu thông tin về cách thức nộp đơn xin chứng nhận TRS, vui lòng điền Mẫu Đơn Bày Tỏ Nguyện Vọng Xin Chứng Nhận TRS. (Biểu Mẫu Quan Tâm Nộp Đơn Đăng Ký).

Mẫu điền Liên Lạc với Chúng Tôi

Cần phải điền tất cả các ô.